PRIVATUMO POLITIKA

1. Ką reiškia ši privatumo politika?

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) apibrėžia sąlygas, kurių privalo laikytis visi interneto svetainės www.laivunuomakaune.lt (toliau – Interneto svetainė) ir „Nemunastravel.lt“ socialinių tinklų paskyrų lankytojai (toliau – Lankytojai).

Laikoma, kad Lankytojas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai jis apsilanko Interneto svetainėje, prisijungia prie Interneto svetainės ir (ar) įsigyja Internetinėje svetainėje parduodamus bilietus, apsilanko “Nemunastravel.lt” socialinių tinklų paskyrose, sutinka gauti „Nemunastravel.lt“ tiesioginės rinkodaros parnešimus, kreipiasi kitu klausimu. Lankytojas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, paranda teisę lankytis Interneto svetainėje bei „Nemunastravel.lt“ socialinių tinklų paskyrose, prisijungti ir naudotis visomis ir (ar) bet kuria iš Interneto svetainėje teikiamų paslaugų.

2. Kokią informaciją mes renkame?

Nemunas travel, UAB vadovaujasi minimalaus asmens duomenų kiekio tvarkymo principu ir renka tik reikalingus duomenis. Tačiau tam, kad galėtų teikti bilietų pirkimo internetu paslaugą, jai būtina tvarkyti asmens duomenis.

Teikdama bilietų pardavimo paslaugą, Nemunas travel, UAB klientų prašo pateikti reikiamus asmens  duomenis:

 • Vardą, pavardę,
 • gyvenamosios vietos adresą,
 • telefono numerį,
 • el. pašto adresą,

Visi vykdant bilietų pardavimą surinkti asmens duomenys yra saugomi įstatymų nustatytą laikotarpį ir jam pasibaigus ištrinami bei sunaikinami.

3. Slapukai

Savo interneto svetainėje mes naudojame slapukus, tai yra mažus tekstinius dokumentus, kurie lankantis interneto svetainėje įrašomi lankytojo kompiuteryje arba išmaniajame prietaise.

Slapukai reikalingi tiesioginiam paslaugos teikimui ir naudotojo analizei siekiant užtikrinti geresnę aptarnavimo kokybę.
Teikdami paslaugą mes naudojame pagrindinius, tai yra sesijos, slapukus, kurie ištrinami, kai lankytojas uždaro savo interneto naršyklę.
Siekdami analizuoti naudojimąsi šia Interneto svetaine, mes naudojame „Google Analytics“ ar kitus panašaus pobūdžio įrankius. Šie įrankiai renka statistikos ir kitą informaciją apie Interneto svetainės naudojimą pagal slapukus. Informacija, surinkta apie apsilankymus Interneto svetainėje, yra naudojama ataskaitų apie Interneto svetainės naudojimą analizei. Šią informaciją saugo Google. Slapukus taip pat naudojame atpažindami Jus, kaip ankstesnį Interneto svetainės lankytoją.

Naudotojas gali kontroliuoti slapukų naudojimą (sutikti, kad jie būtų naudojami, arba jų atsisakyti) per interneto naršyklės nustatymus, tačiau būtina žinoti, kad, atsisakius ilgalaikių slapukų, nebus galima naudotis paslauga.

4. Jūsų asmens duomenų naudojimas

Mūsų renkami asmens duomenys yra naudojami šiems tikslams:

 • kad galėtumėte naudotis mūsų Interneto svetaine ir teikiamomis paslaugomis;
 • įsigyti bilietus;
 • sąskaitų-faktūrų išrašymo ir informacijos siuntimo Jums tikslais;
 • korespondencijai su Jumis;

Jūsų asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ir ne ilgiau nei 3 (trejus) metus po paskutinio Jūsų prisijungimo prie Internetinės svetainės. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, jie bus saugiai sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.

5. Duomenų atskleidimas

Mes neteikaime Jūsų asmens duomenų jokioms trečioms šalims.
Informaciją galime atskleisti tik jei reikalauja to atitinkamos institucijos, numatyta įstatymų tvarka.

6. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
Žinoma, duomenų perdavimas internetu iš esmės yra nesaugus, ir mes negalime garantuoti saugaus duomenų perdavimo interneto tinklais.

7. Jūsų sutikimai ir teisės

Duomenis, kuriuos pateikėte registruodamiesi, vėliau galite pakeisti prisijungęs prie savo paskyros. Jūs galite prašyti uždaryti ir ištrinti savo paskyrą tikėdamasis, kad jokios su paskyra susijusios operacijos nebus saugomos ilgiau nei nustatytas jų saugojimo terminas.
Jūsų teisės:

 • teisė susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • teisė reikalauti, kad mes  ištaisytume netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis;
 • teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, kai tam yra teisinis pagrindas;
 • teisė kreiptis į mus el.paštu info@nemunastravel.lt  ir atsisakyti Jums elektroniniu paštu siunčiamos informacijos.

Jeigu, gavus prašymą, mums kilo įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ar jo kopijos.

8. Atsakomybė

Perkant mūsų svetainėje bilietus, Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti mus elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

9. Kontaktinė informacija

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti el. paštu:  info@nemunastravel.lt 

Nemunas travel, UAB
Sprendimai vygintas.lt

© 2019. Privatumo politika
Nemunas travel, UAB
Sprendimai vygintas.lt